Đã đóng

Need to Learn HTML + Css + Bootstrap daily base class

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹12526 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

We are a small and fast growing company for our trainees we need a tutor who can give us daily time to teach our team about frontend development (HTML, Css, Bootstrap)

We will pay you daily base, weekly base or monthly base whatever you feel better. If you think you can teach our teach then this job is for you. They have good knowledge about HTML, Css and Media Queries but they are not good with bootstrap.

We will prefer if your skills will be follow theme forest Quality and you have portfolio there.

PLEASE BID IF YOUR FRONTEND SKILLS ARE REALLY GOOD OTHERWISE DON'T

WASTE YOU AND MINE TIME.

Thanks in Advance!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online