Đã đóng

Sharing a remote browser with chat feature.

Dự án này đã được trao cho pointlogic với giá $1600 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$800 - $1000 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

The website should basically allow people to video chat while allowing them to also share a common screen with a browser window in it that can't be closed, they can use that browser to watch a movie together, or just visit a website that they can all view together, this browser uses the server network not the user's, so for example if i started a youtube video it would use the server's network not the user's.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online