Đã đóng

Webmaster Needed -copy/pasters do not apply!! it looks ridicules!! -- | -- 2

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $186 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Hi,

The task if for webmasters with the following abilities:

- Perfect English .

- Website management experience.

- Html/CSS/Scripting experience.

- Banner designing active and static.

- Page peels.

- html banners.

- Usetitan experience (optional).

- Affiliate programs.

- full time position. (167 hr a month - with over time if needed)

Salary for the first month is $200, fixed salary will be determined as per qualifications.

type gizmo if you understood the task.

Copy / pasters will be deleted immediately.

Thanks,

Nick

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online