Đã đóng

Website Update and Change

Dự án này đã được trao cho MarvelWebtech với giá ₹800 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

Hi,

We want to do some content and image change and add in our website, All content and images are ready.

Need html5 and css expert to do this.

Thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online