Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2477 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 AUD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

We need a web based dashboard to manage multiple physical photobooths. top line requirements as follow:

Custom domain

Hosted on AWS

Login

User management

New event setup

Set Event Name

Set Facebook Sharing copy

Set Instagram sharing copy

Photo overlays upload

Delete event

Edit event information

Upload / Download photos from S3 bucket

Assign physical photobooths to specific event

User friendly web interface

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online