Đã đóng

Writing/Listing items in magento website and ebay. You must speak Tagalog/Filipino.

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $7 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 AUD / hour
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

You will have to write description and must not copy contents from other website.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online