Đang Thực Hiện

Project for Asser Hamad

Asser Hamad is know what to do.

Kỹ năng: AJAX, Angular.js, HTML5, node.js

Xem thêm: know complete project, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) China

Mã Dự Án: #14895448

Đã trao cho:

asserhamad

Hi Relevant Skills and Experience AJAX, Angular.js, HTML5, node.js Proposed Milestones ₹750 INR - Whole thing

₹750 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹875 cho công việc này

₹1000 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0