Đã Trao

html tutorial

i have developed a tutorial for html learning for beginners..... i hav attached my files with it..... i have submited this proj. when i was studying html designing

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: html beginners, coreldraw designing files, simpleviewer tutorial html, lotus page tutorial html, files attached pdf latex

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #4549134

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1500 cho công việc này

ezonesolutions

Hired by the Employer

₹1500 INR trong 1 ngày
(291 Đánh Giá)
8.6