Đang Thực Hiện

HTML to Wordpress Conversion

I have some HTML that needs to be converted into a wordpress theme, it's simple, only 3 pages, you have done alot of more complicated stuff for me before, need you to have this done ASAP.

Thanks Adam, you rock!

Kỹ năng: HTML, HTML5, PSD2CMS, Thiết kế trang web, WordPress

Xem thêm: html wordpress, adam, adam wordpress, wordpress adam, converted html wordpress, html wordpress pages, wordpress conversion html, wordpress theme conversion, theme wordpress asap, html theme wordpress, simple html wordpress, html wordpress conversion, adam adam, html pages wordpress, conversion asp html, free html conversion wordpress, conversion wordpress, conversion image html fireworks, typepad conversion wordpress, conversion indesign html, html code move stuff, simple html theme, content conversion wordpress, conversion png html, conversion kit html joomla

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) West Covina, United States

Mã Dự Án: #1624161

1 freelancer đang chào giá trung bình $192 cho công việc này

seobyadam

Hired by the Employer

$192 USD trong 1 ngày
(99 Đánh Giá)
7.0