Đã hoàn thành

2000 email address vote contest within 48 hours

i need 2000 email vote for the contest within 48 hours.

1. enter the name and email address

2. open email to activate the link

finish

my name Tsui Chun Yin

the link

[url removed, login to view]

Kỹ năng: HTML

Xem thêm: com contest, yin, vote and, tsui, name contest, html contest, Email Address, contest\, contest, contest for html, contest c, c++ contest, c contest, php vote, within hours, enter address www, www enter address, hours 2000, enter address, address contest, contest email, address vote contest, vote email, contest html, vote link

Về Bên Thuê:
( 403 nhận xét ) hong kong, Hong Kong

Mã Dự Án: #1740022

Đã trao cho:

showpnoshiriit

===nice project please check PM===

$240 HKD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.4

6 freelancer đang chào giá trung bình $1413 cho công việc này

dataworker2009

Hello,Pls check [url removed, login to view]

$3000 HKD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
4.2
seomaster212

HI sir i am ready for work kindly check pm

$2000 HKD trong 2 ngày
(16 Đánh Giá)
3.7
dablu11

Voting [url removed, login to view] Check PM.

$1000 HKD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8
lancerboy1206

======= Please read the PMB first. If you agree with my offer, we may then start. ======

$2000 HKD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
1.8
marimphil

=======please check pm thanks===========

$240 HKD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0