Đã hoàn thành

Fix HTTP and HTTPS protocols security warnings

Được trao cho:

SoftEngineer

hi, my bid. Thanks

$30 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
4.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

$50 USD trong 0 ngày
(13 Nhận xét)
5.2
ichurakov

Please check inbox. Thnx.

$30 USD trong 0 ngày
(70 Nhận xét)
5.1
asimphp

i had done this before............

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0