Đang Thực Hiện

For Sama website

Website as discussed. contact form in html after fill-in and changes to webpages.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: fill contact form, fill form website, website webpages, html form post website, rsvp html form website, ndroi, html form template contact

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Amsterdam, Netherlands

Mã Dự Án: #1075415

Đã trao cho:

Samadesign

let's start. thanks

$40 USD trong 1 ngày
(81 Đánh Giá)
5.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

hectorsingh

Dear Sir/Madam, Kindly check your private message box for reference of website, Demo admin Panel & Proposal. Thanks & Regards, Karan Singh

$200 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vinkas

please check pm

$180 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0