Đã hoàn thành

html fix for dropdown menu

Need a quick fix for a dropdown menu that is not scrolling properly. I require the page to autoscroll upward as you approach the bottom of the list. I will pick a winner fast, and I need this done now.

Kĩ năng: HTML

Xem nhiều hơn: dropdown, winner pick, scrolling list, done menu html, html quick page, fast fix, menu dropdown html templates, page autoscroll, fix menu html, drop menu html link list, dropdown menu html, dropdown list, menu dropdown, pick list javascript html, html menu flash fix, dropdown menu slideshow fix, dropdown menu, autoscroll page, menu fix, menu dropdown button script, scrolling menu, html drop list, fix html code, use custom html module list article joomla, html craigs list

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) albany, United States

ID dự án: #1741872

Được trao cho:

AaronOwen

Ready to start.

$10 USD / giờ
(5 Đánh Giá)
2.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $13/giờ cho công việc này

sachin007007

Just hire me and feel the quality work,send me url,Thanks

$15 USD / giờ
(6 Nhận xét)
4.0