Đang Thực Hiện

HTML Newsletter from JPEG Design

Create a HTML newsletter from a design we have already created.

It needs to work on the following versions of outlook 2000, 2003 2007 & 2010, Google, Hotmail & Yahoo

Kĩ năng: HTML

Xem nhiều hơn: jpeg html newsletter, create newsletter outlook, html outlook, html newsletter, html jpeg, google outlook, outlook html design, newsletter html design, html newsletter outlook 2010, html design newsletter, lukeinstant, outlook 2003 2010, html newsletter jpeg, outlook html, jpeg jpeg 2000, outlook 2010 html, newsletter google, hotmail html newsletter, jpeg newsletter, outlook 2007 design newsletter, html newsletter hotmail, jpeg design html, create html jpeg, outlook newsletter, outlook html newsletter design

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Four Oaks, United Kingdom

ID dự án: #1645011

Được trao cho:

waqasdeveloperz

As discussed. Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(51 Đánh Giá)
5.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $58 cho công việc này

shabanehsan

lets start..PM me with jpeg design so i can start on this..thanks..

$100 USD trong 1 ngày
(32 Nhận xét)
5.5
OutsourcingPlus

Hi! I am experienced web developer & confident to start your project asap after confirmation. Please check PM for details of my Bid.

$50 USD trong 2 ngày
(9 Nhận xét)
3.6
niravdetroja

hello sir, check your pmb

$50 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
3.1