Đang Thực Hiện

Landing page for diamond page

Private Project for Support Kumar. Per as we discussed.

Kỹ năng: HTML

Xem thêm: html project support, private page, vbulletin project support, paid per completed project, per day project, landing flash page, landing squeeze page example

Về Bên Thuê:
( 86 nhận xét ) Santa Monica, United States

Mã Dự Án: #1020340

Đã trao cho:

supportkumar

As per we discussed

$36 USD trong 1 ngày
(56 Đánh Giá)
5.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $41 cho công việc này

rahmansaif

I'm new freelancer. I can do this project.please help me.

$45 USD trong 11 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0