Đã hoàn thành

Private for fashionsoft - May 5 2012

Private for fashionsoft.. as discussed plz bid Private for fashionsoft.. as discussed plz bid Private for fashionsoft.. as discussed plz bid Private for fashionsoft.. as discussed plz bid Private for fashionsoft.. as discussed plz bid Private for fashionsoft.. as discussed plz bid Private for fashionsoft.. as discussed plz bid Private for fashionsoft.. as discussed plz bid Private for fashionsoft.. as discussed plz bid Private for fashionsoft.. as discussed plz bid

Kỹ năng: HTML

Xem thêm: fashionsoft, bid private, private jobs bid, private investigator bid template, bid private project, Private bid, send private message yahoo messenger bid, private work bid, maxinfos, bid private work, bid private contracts, private bid request, websites bid private courier delivery job

Về Bên Thuê:
( 105 nhận xét ) --, India

Mã Dự Án: #1623454

Đã trao cho:

fashionsoft

Hello, We have just placed the bid according to our discussion. Thanks

$35 USD trong 3 ngày
(31 Đánh Giá)
5.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $88 cho công việc này

Tiger7863

please check pm

$200 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
AzainElDein

PM :) sent check it please and i hope to get it

$30 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0