Đã hoàn thành

Project for Guddupandit only

This is a project for Guddupandit

3 Websites with 10 Themes installed - $35 each.

$10 for any major update or design work.

Milestone payments upon completion of each site.

Kĩ năng: HTML

Xem nhiều hơn: themes for websites, themes for html websites, html themes for websites, guddupandit, project milestone, milestone project, ppt web site design project, php project web site design, localservice project provider site design, html websites project, bid work web site design, project report web site design online hotel reservation, final year project web site design, web site design microsoft project, web site design statement work doc, code project site design php html, web site design update data web page

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Miami Beach, United States

ID dự án: #1053010

Được trao cho:

guddupandit

Let us start work

$105 USD trong 3 ngày
(27 Đánh Giá)
4.9