Đã hoàn thành

Short Term Memory Game

Được trao cho:

khanhhuyna

Thanks for the project.

$250 USD trong 7 ngày
(42 Đánh Giá)
5.9

4 freelancer đang chào giá trung bình $91 cho công việc này

Soniyakumar

Hi I am fully capable to do the same. Kindly see PM for more details. Regards Soniya

$35 USD trong 1 ngày
(18 Nhận xét)
4.7
AmeerHyder

Hello, Sir I have experience on short term memory games. I have experience on both 2 player online and single player with [url removed, login to view] check Pmb

$30 USD trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
3.8
radhe003

i have one game check pm thanks radhe

$50 USD trong 1 ngày
(14 Nhận xét)
3.6