Đã Đóng

Xây dựng cửa hàng trực tuyến

hiện tại mình muốn có 1 web mà có khả năng tạo các web con - bán hàng - mỗi web mỗi giao diện - khác nhau

Như điều dc quản lý chung bởi web mẹ - các web con có thể úp sản phầm hay lay sản phẩm từ web mẹ

Kĩ năng: eCommerce, HTML, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: m.d. web, hi mu, 1 n 1 m, tuy n java programmer part time, aspnet code using drag n drop, list email id`d india

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #8706693