Đã hoàn thành

Website updates

Được trao cho:

webedict

HELLO SIR, LETS START. THANKS !!

$30 USD trong 0 ngày
(24 Đánh Giá)
4.3

8 freelancer đang chào giá trung bình $49 cho công việc này

priyankjini

Hello sir, I am from HR INFO Care Technologies. We are ready to work with [url removed, login to view] give us one chance to prove our knowledge. Please check PMB. Thanks,

$30 USD trong 1 ngày
(48 Nhận xét)
5.8
rakibul80

Hi Check PM. thanks

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
heamonto

Hi Check PM.

$100 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lilseeam

willing to do this job

$80 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Gale25

please give me a chance sir

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
wanglin1

Allow me help you on this project!

$60 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
brainiacsan

Here Sir,HTML EXPERT and web developer also,send me further details

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0