Đã hoàn thành

Wordpress Dashboard

Đây là một ứng dụng dạng web app, có chức năng quản lý các thông tin trong Wordpress CMS thông qua 1 API. Chi tiết mô tả trong file đính kèm

Bổ sung file Mô tả kỹ thuật trang web (edit).pdf, thêm dòng • MasterPage: Admin.master, các web page đều sử dụng masterpage này

Kĩ năng: ASP.NET, HTML

Xem nhiều hơn: wordpress app api, qua, api dashboard, wordpress dashboard, wordpress api demo, wordpress api submit post javascript, wordpress api php script, wordpress basketball league cms, wordpress sports theme cms, shoppingcom wordpress api, wordpress api youtube, web app dashboard, wordpress api joomla, api youtube cms, youtube wordpress api

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #7285367

Được trao cho:

khoahuynhpro

Hello you! i can do it and finish 20 days. Please let me know.I looking forward on work your project. Thanks! Mr Khoa

$550 USD trong 20 ngày
(116 Đánh Giá)
6.0

2 freelancer chào giá trung bình$553 cho công việc này

viworld

A proposal has not yet been provided

$515 USD trong 10 ngày
(77 Nhận xét)
5.8
cuonghero

What do you want it,we can do it! Over last 5 years we had developed much programs as followings: Mobile App & game development (android,IOS),web programming(wordpress, Yii...etc), the many program which use DataBase(M Thêm

$555 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0