Còn mở

Add 3 HTML Codes to a Wordpress website.

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £21 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I'm looking for someone to add 3 Google AdWord conversions to 6 separate buttons on my website:

[url removed, login to view]

Add it to the phone button and 'click to ask' button on the footer

-[url removed, login to view]

Add to the 'submit' button

- [url removed, login to view]

Similarly, add the phone button, and send button on the footer

- [url removed, login to view]

Add to send button.

Here is the instructions on how to add the code: [url removed, login to view]

It is quite a simple task, and you will be supplied with the Wordpress login details.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online