Add beautiful count down timer to lunch of my new site (aspx) and also make email notification changes

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 15

Mô Tả Dự Án

Hi, I will need someone with good [url removed, login to view] knowlege to add beautiful count down timer to lunch of my new website and will also make some changes to the contact/suppoet section of my site so that the emails can be delivering to my webmail.

I've a very low budget for this please. Urgent is required. Thank you.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online