Đã hoàn thành

Add beautiful count down timer to lunch of my new site (aspx) and also make email notification changes

Dự án này đã kết thúc thành công bởi abidmughal với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Hi, I will need someone with good [url removed, login to view] knowlege to add beautiful count down timer to lunch of my new website and will also make some changes to the contact/suppoet section of my site so that the emails can be delivering to my webmail.

I've a very low budget for this please. Urgent is required. Thank you.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online