Đã đóng

Add 3 pages with forms to current Flask web app

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $178 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $150 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

NOTE: This job requires FLASK skill, it's not found under the "Required skills" section.

I need your skills in front-end development and experience with FLASK.

The current working Flask app needs 3 new pages with forms.

Your work - Python/Flask, Javascript/CSS - is almost entirely in presentation.

I myself will code the backend tasks after receiving the POST form data.

*** Please see attached PDF for the mock-ups ***

You are to add 2 or 3 html templates and add 2 or 3 routes to the app.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online