Amend styling to small HTML form

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £10 - £12 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 30

Mô Tả Dự Án

Apply styling in HTML to a contact from to embed in a website.

See the unformatted form at the top of this page, and a form with preferred style below.

[url removed, login to view]

Source HTML will be provided.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online