Đã đóng

Amend styling to small HTML form

Dự án này đã được trao cho weborangefox với giá £10 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £12 GBP
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Apply styling in HTML to a contact from to embed in a website.

See the unformatted form at the top of this page, and a form with preferred style below.

[url removed, login to view]

Source HTML will be provided.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online