Còn mở

BOOK TYPING AT HOME

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₱5062 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱1200 - ₱10000 PHP
Tổng đặt giá
151
Mô tả dự án

If You Interested In Typing a Book On Ms Word I Will *Removed by Admin*You Details.

Our contract with some publishers. And they want to make eBooks.

So That We Need Peoples Who Can Do That Work With Good Output.

This Is Very Simple Type Of Data Entry Work.

We Have Regular Work But For The Current Time We Want To Convert 1,700 Pages.

Make Your Bid And You Can Send Us Message Then I Will Providing Projects Detail.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online