Đã hoàn thành

Build Campaign Monitor Template From Design

Dự án này đã kết thúc thành công bởi groupdesign111 với giá £80 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

Hi there,

We need someone to convert a Newsletter template we have created in to Campaign Monitor. The template is very basic (see attached), we just need this creating in Campaign Monitor. We have a campaign monitor account ready for it to be created in to, and ready to complete this project ASAP.

The design needs to look identical, so we need someone with a good eye for design, that can create newsletter designs and has excellent Campaign Monitor knowledge. The header background image needs to be replaceable, so please bare this in mind to how its created (it's fine if its an image and not separate text / background image).

Thank you.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online