Build an Online Store

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 64

Mô Tả Dự Án

I have a lightspeed website. [url removed, login to view]

But in the current template the availability of the products is not visible under the product picture. I need someone to change the HMTL CSS coding in order to show the availability.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online