Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 147 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1448 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$200 - $2000 CAD
Tổng đặt giá
147
Mô tả dự án

online eyeglasses store , to be integrated in the site Pupillary Distance Measurer “Woocommerce plugin” and Virtual Eyewear Try-on "WooCommerce plugin" paypal , and not a lot of extra product maybe 20 a side of the eyeglasses frame

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online