Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹57991 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

ChitCare is an online application for maintaining the ChitFund Companies information, clients who are part of Chitcare product they can access this software.

• It contains four modules masters, transactions, utilitys,Reports and security.

• masters having all the entry part like member regestration ,chit group entry ,ticket allotment to subscriber e.t.c.

• Transaction part having the receipts entry and aucton entry payment to subscribers this all will in transaction Modules

• reports module having the all the reports like collection , payments , auctions related reports will be there in reports module

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online