Build a Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹37500 - ₹75000 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 46

Mô Tả Dự Án

ChitCare is an online application for maintaining the ChitFund Companies information, clients who are part of Chitcare product they can access this software.

• It contains four modules masters, transactions, utilitys,Reports and security.

• masters having all the entry part like member regestration ,chit group entry ,ticket allotment to subscriber e.t.c.

• Transaction part having the receipts entry and aucton entry payment to subscribers this all will in transaction Modules

• reports module having the all the reports like collection , payments , auctions related reports will be there in reports module

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online