Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Create a web page named [url removed, login to view] that contains a button and a text box named numberBox, which has an initial value of 1. Double this number each time when button is clicked.

Add a second button. Each time this new button is clicked, the value in the text box named numberBox should be halved. For example, if the box contains the number 1,024, clicking the button should reduce the number to 512.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online