Build a Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 30

Mô Tả Dự Án

Create a web page named [url removed, login to view] that contains a button and a text box named numberBox, which has an initial value of 1. Double this number each time when button is clicked.

Add a second button. Each time this new button is clicked, the value in the text box named numberBox should be halved. For example, if the box contains the number 1,024, clicking the button should reduce the number to 512.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online