Đã đóng

Build a Website Header / Navigation / Slider

Dự án này đã nhận được 113 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $136 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
113
Mô tả dự án

1) Responsive, sticky, adaptive header (with logo, social network links, and navigation), built to fit into a Bootstrap framework

2) Featured image Slider, with click to page/post

3) Featured image on page/post, with JQuery scroll to headline

-- Have the PSD design completed. This is a quick and easy project for someone with the skills. We will have more work for you if you are professional and quality worker.

No games, no BS, no time wasters. Will not read auto-bids.

Pay upon completion and delivery. $50 minimum + $50 for rapid completion.

Thanks for your interest and inquiry.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online