Đã đóng

Build a web mapping tool -- 2

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $224 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

need to build a web mapping tool for a website:

- Dynamic map(once mouse is scrolled over it, it should show popup for certain attributes)

- thematic map option were color is function of relative attributes

- have the option to change background colors (preferably a scroll bar)

- reads from excel file (upload)

- nice rendering of map

- exporting map as pdf or jpeg file

- ability to zoom to a country or region via drop down list

- supports animation (ex. changes in GDP per unit time)

- agree to sign a non-disclosure

WOULD APPRECIATE SEEING SAMPLE WORK WITH THE BID

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online