Build to website (.NET & [url removed, login to view] mvc experience)

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $1500 - $3000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 52

Mô Tả Dự Án

we urgent need a full time freelancer in 3 months to build our adversiting website, who having experience in .Net and [url removed, login to view] to quickly be able to reach the current site architecture. Also need to have the good knowledge of web programming such as HTML, CSS, Javascript. Experience in site deployment on complex storage environments having load balancing. knowledge in handling caching.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online