Đã đóng

Build to website (.NET & [url removed, login to view] mvc experience)

Dự án này đã nhận được 52 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2661 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

we urgent need a full time freelancer in 3 months to build our adversiting website, who having experience in .Net and [url removed, login to view] to quickly be able to reach the current site architecture. Also need to have the good knowledge of web programming such as HTML, CSS, Javascript. Experience in site deployment on complex storage environments having load balancing. knowledge in handling caching.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online