CSGO COINFLIP GAMBLING SITE / STEAM API

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

I need a csgo site that allows players to gamble/ coinflip their virtual items from the game on steam called CSGO and vs other players on the site on a 1 verse 1 coinflip 50/50 chance.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online