Đã hoàn thành

Change .htaccess settings (quick job)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi aradadiya163 với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I want to change my .htaccess so that if anyone types in [url removed, login to view] it goes to [url removed, login to view]

You can see my current .htaccess attached.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online