Classic ASP - VBScript to refresh a control like right-click-refresh

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

Please review the requirements before bidding!

I need vbscript (client-side in button script) to refresh a control on an ASP (classic asp) page like right-clicking it and then refreshing.

The bottom control in the picture is hidden by vbscript after it is created, and then shown with a button (navbuttons2 subroutine) but the footer does not appear. If I right-click the bottom control and refresh it the footer shows up.

The view source of the outer page (sysTableEdit[1][url removed, login to view]) and the control (sysTableListFra[1][url removed, login to view]) are attached. I don't know if that is enough to create the vbscript to effectively right-click and refresh. I can chat and make a GoToMeeting if you need to see the system and get to the source code, and/or database.

Also, a picture (Control [url removed, login to view]) of the outer page and the control that is right-clicked (bottom) is attached. The top control has a footer, a footer just like it should show up on the bottom control. The html for the footer in the bottom control is in the view source, so should it show up?

I won't be able to review bids until tomorrow U.S. 9:00am CST

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online