Còn mở

Code an html email signature

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $29 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

Hi, I'm a graphic designer. I need someone to code a simple email signature to look like my design. Will look something like the attached screenshot.

Thanks,

Jess

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online