Đã hoàn thành

Convert Sketch template to CSS/xHTML (pixel-perfect)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi khanalsantoshnp với giá $66 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Please work with the attached sketch template, and create a pixel-perfect website in HTML/CSS. Take note of the mouseover effects ([url removed, login to view]), as well as the background styles ([url removed, login to view]).

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online