Đã hoàn thành

Crear under Construction web

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Johnatangv19 với giá $425 MXN trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$140 - $450 MXN
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Crear una portada en html y javascritp y arreglar otra que ya esta hecha

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online