Đã đóng

Create a WordPress Template - 20/04/2017 18:14 EDT

Dự án này đã nhận được 67 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $319 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
67
Mô tả dự án

I want to make a website include 6 pages in Arabic, its an educational website support new traders to learn how to trade

- Live trading and training , its a page include and introduction video how this sevice works, Registration links with the brokers im working with .

- Blog include all my articles archived

- My story

-Brokers , once the client click on it will choose between 2 or 3 companies and fill the form with all the informations i need from him to open an account and will send it to me . ( will send you link with the form how will look like)

- Live news, link with all the news will be translated later and post it in this website, will look like twitter feed with all the news. like this ([url removed, login to view])

- Contact us

I want to add my banner and all my social media buttons to the website

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online