Đã đóng

Create a heat map

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $23 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 AUD / hour
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Hi there!

I have to create a heat map that demonstrates the signal range of numerous wifi hotspot routers around Australia. The signal range of these routers needs to be specific. Every heat map I have tried to create on my own only shows the location of the routers and has no way of inputting data referring to the signal level.

The file uploaded is an example of what it should look like.

This needs to be completed as soon as possible :)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online