Đã đóng

Debug a HTML/CSS/jQuery issue

Dự án này đã nhận được 74 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

I have an annoying HTML issue where the search box in my menu is not appearing centrally.

It only happens in my project. The demo code stand alone works fine.

I'm using this menu : [url removed, login to view]

I've attached a snapshot of my code.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online