Đã hoàn thành

Develop a simple Google Chrome Extension in Developer mode

Dự án này đã kết thúc thành công bởi markovicstefan với giá $250 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I need a developer to help me develop a Google Chrome extension in developer mode. This is not a commercial project. Simple extension without any fancy UI, third-party libraries or server-side programming. Project requirement and specification attached. Please read and understand before bidding. Thank you.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online