Đã đóng

Django Category models

Dự án này đã được trao cho sabasar với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I need to implement Django category models for several other models in an web application.

Let say I want to have a page of all Business, the business will have their own hierachical categories. Another page of Services that have their own hierachical categories. And another one about Products that was categorized into different hierachical categories.

I prefer people who have time and can do the job immediately. During the work, he can chat with me, keep me up to date. More work may need with milestones created.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online