Đã hoàn thành

Fix WordPress Navigation

Dự án này đã kết thúc thành công bởi adityasharma91 với giá £20 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

I have a website where the navigation isn't working properly.

Certain dimensions just before the menu turns mobile cause all of the sub-menus to display. When it does become mobile the menu won't expand at all. I've attached screenshots.

I'm sure this is a small job in the right hands, but I'm anticipating needing more work to this site in the near future and am looking to build relationships for work on other projects.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online