Đã đóng

Geolocation - Smartphone & Beacon

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €49 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I need a counter within a HTML webpage which displays the distance between a user's smartphone(geolocation) and object (beacon). For example: You are 10 meters away from the beacon. Probably the beacon can be calculated by longitude and altitude.

How closer the user comes to the beacon, how less meters it will display on the webpage.

Once you have the job, I will send you the HTML files where it needs to be put in. Thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online