Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 107 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £2061 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£1500 - £3000 GBP
Tổng đặt giá
107
Mô tả dự án

I need some changes to an existing we

WordPress and WooCommerce programmer required for site enhancement developent. The site has been live for a couple of months, and is an online marketplace for users (vendors) to sell ticket bookings for workshops to customers.

Initial tasks involve:

1) building a customer and vendor communication tool within the site

2) Improve vendor experience by simplifying vendor registration UI and input forms for adding and managing workshops (workshops are ticketed events sold to customers on our site)

3) troubleshooting on paypal plug set up but currently working manually, and installation of customer analytics tools to track traffic and other KPIs.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online