Đã đóng

HTML Email Design

Dự án này đã nhận được 61 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £963 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£750 - £1500 GBP
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

Looking for a freelance HTML Email Developer (must have experience with responsive and dynamic emails) for ad hoc but regular development. Ideally located within South West England to attend our Cheltenham office occasionally. Fixed price largely dependant on project size and will vary.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online