Đã đóng

Help me to code a game

Dự án này đã được trao cho emreg với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Hi, i need to code a game. Game css and html done but i don't know about javascript so much. Help me to complete the game scenario.

All files will be provided.

Thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online